Начало / Общество / Центърът за обществена подкрепа вече ще е с постоянна дейност към Община Гулянци

Центърът за обществена подкрепа вече ще е с постоянна дейност към Община Гулянци

Със Заповед на Министъра на труда и социалната политика от 20 декември 2018г. Центърът за обществена подкрепа в Гулянци е регламентиран като дейност към Община Гулянци и финансирането му през 2019 година ще бъде осигурено от държавния бюджет. На работна среща на 27 декември кметът на общината Лъчезар Яков и екипът на центъра обсъдиха бюджета и приоритетите в работата за следващата година. Кметът благодари на младите хора за силите, инициативността и енергията, които са вложили в изграждането на една ефективна и работеща структура и пожела да продължават да работят със съшия ентусиазъм и професионализъм през новата година.

Центърът за обществена подкрепа беше създаден през месец април по проект за срок от 9 месеца, финансиран от фонд „Социална закрила” и Община Гулянци. Още при стартирането на дейностите кметът Лъчезар Яков беше уверен в необходимостта от такъв род социална услуга и направи необходимите постъпки пред АСП, МТСП след приключване на проекта Центърът да продължи работа с държавно финансиране.

Дейността на ЦОП гр. Гулянци се осъществява от екип от петима души с необходимата квалификация – управител, психолог и социални работници, които вече стават част от общинска администрация. Работата им е насочена към осигуряване на социална закрила на деца в риск за пълноценно разгръщане на личностния им потенциал и социално включване, превенция на отпадане от училище, асоциално поведение и подобряване на грижите в семействата с риск. Социалната услуга, предоставяна от Центъра е в подкрепа на 20 деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Освен индивидуалната работа с потребителите, за изминалите месеци екипът успя да реализира десетки тематични срещи с ученици от всички училища на територията на общината, организира благотворителни базари и акции, участва в национални семинари и обучения.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...