Акценти
Начало / Здравеопазване / Уникална роботизирана операция на пациент с рак на правото черво извършиха в Клиниката по онкологична хирургия в Плевен

Уникална роботизирана операция на пациент с рак на правото черво извършиха в Клиниката по онкологична хирургия в Плевен

Уникална за страната високотехнологична операция на пациент с рак на правото черво и разсейки в черния дроб с роботизираната система Da Vinci извърши екипът на проф. д-р Добромир Димитров от Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен с помощта на специална апаратура за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремните органи Firefly, закупена по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейските структурни и  инвестиционни фондове. В интервенцията се включиха и лекарите от Клиниката по колопроктология и гнойносептична хирургия с ръководител доц. д-р Сергей Илиев, ръководител на Работния пакет по роботизирана хирургия от проекта за изграждане на Център за компетентност.

Иновативната робот-асистирана интервенция е извършена на пациент на възраст 75 г. с рак на правото черво и разсейки в черния дроб. Осъществена  бе мултивисцерална едноетапна чернодробна резекция, холецистектомия и предна резекция на правото черво. Операцията бе с продължителност 6 часа и половина. Общата кръвозагуба бе минимална – около 150 мл. Пациентът, опериран чрез иновативния метод, се възстанови бързо в клиниката и бе изписан на шестия следоперативен ден.

Проф. д-р Добромир Димитров описва последователността от действия на хирургичния екип под негово ръководство по следния начин: „За целта, в деня преди операцията беше инжектирано специално багрило, наречено „индоцианиново зелено“, което се натрупва в жлъчната система и метастазите в черния дроб на пациента. По време на операцията с Firefly системата, базирана на лазерна технология, чернодробните тумори бяха видими и различими от околния паренхим. Беше осъществена атипична чернодробна резекция на три чернодробни тумора. Третата беше открита допълнително извън описаните от предходните образни изследвания. След това с репозициониране на роботизираната система беше осъществена типична робот-асистирана ултраниска предна резекция на правото черво с прекъсване на регионалните кръвоносни съдове и тотална мезоректална ексцизия с първична чревна анастомоза. Кръвоснабдяването и биологичната функционалност на анастомозата беше доказана отново с Firefly системата чрез флоурисценция и интраоперативно инжектиране на ново количество индоцианиново зелено.“

Роботизираната система Da Vinci Si, с която разполага Клиниката по онкологична хирургия, е надграден със специална лазерна камера и нов софтуер Firefly, закупени по европейския проект за изграждане на Център за компетентност.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...