Начало / Икономика / Удължиха срока за възстановяване на общински заем от ФЛАГ 

Удължиха срока за възстановяване на общински заем от ФЛАГ 

Общински съвет – Плевен, при изменение в свое решение, касаещо заем на Общината от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, за реализацията на проекта за осигуряване на устойчива градска среда по ОП „Региони в растеж“. С решението на местния парламент срокът за възстановяване на заема се удължава.

Със свое решение от 30.03.2017 г. Общинският съвет даде съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ През юли същата година договорът е сключен в размер на 3 407 060,00 лв. със срок за усвояване 31.10.2017 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.05.2018 г. Така приетото решение е изменено през май 2018 г., когато местният парламент гласува вида на дълга от „краткосрочен“ да стане „дългосрочен“ със срок за погасяване 12 месеца, като считано от датата на подписване на договора за кредит това е до 25.09.2019 г.

На 16 юни тази година, във връзка с приключването на проекта, Община Плевен е изготвила и депозирала искане за окончателно плащане пред УО на ОП „Региони в растеж“. На това основание Управляващият орган следва да верифицира и да възстанови на Плевен финансовите средства, свързани с извършените плащания по проекта, за които са използвани средствата по заема от ФЛАГ. Съгласно процедурните правила на програмата за преглед на представените документи и проверка на място, и с оглед на изготвен констативен протокол, визиращ изпълнение на препоръки в срок до 30.09.2019 г., определените 90 дни за цялостно обработване на искането за окончателно плащане не може да бъде спазен. Това налага и удължаване на срока от 25.09.2019 г. за възстановяване на заема от Община Плевен на ФЛАГ. С решението си от септемврийското заседание Общински съвет – Плевен, промени срока на погасяване и гласува той да бъде удължен до 31.12.2019 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...