Начало / Общество / Увеличават се домакинствата в Плевенско с достъп до интернет

Увеличават се домакинствата в Плевенско с достъп до интернет

Интернет услугите стават достъпни и предпочитани от все повече домакинства в област Плевен, това сочат данните на Националния статистически институт от проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата през 2012 год. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетираните  лица са на възраст от 16 до 74 навършени години.

Резултатите от изследването категорично потвърждават факта, че интернет услугите стават достъпни и предпочитани от все повече домакинства в област Плевен като делът на лицата, които използват интернет, е 37.3% за 2012 год. От Териториалното статистическо бюро уточняват, че тенденцията за навлизането на новите технологии се очертава ясно – за тригодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 10.1 процентни пункта.

Участвалите в проучването хора ползват редовно новите технологии като 33.9% от анкетираните са заявили, че използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Интересен факт е, че жените са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с мъжете.

При честотата на сядане зад монитора и работа със съвременни комуникационни технологии се забелязва зависимост и от степента на образование на анкетираните жители на областта – 83.0% от хората с високо образование използват редовно глобалната мрежа, при само 6.4% от лицата с основно или по-ниско образование.

С нарастващия брой е-услуги, които се предлагат онлайн от публичната администрация и местното самоуправление, се наблюдава положителна тенденция и за използването на онлайн административни процедури от гражданите. През 2012 год. в област Плевен 15.6% от хората са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление. Тук отново дамите са по-инициативни – те водят пред мъжете с 1.2% преднина. 

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...