Акценти
Начало / Образование / Търсят доставчик на хранителни продукти за ОУ“Христо Ботев“ в село Садовец

Търсят доставчик на хранителни продукти за ОУ“Христо Ботев“ в село Садовец

ОУ"Христо Ботев" село Садовец

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Основно училище „Христо Ботев” с. Садовец през учебната 2014/2015 година, обяви Община Долни Дъбник.

Хранителните продукти трябва да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти, да са  придружени със необходимите сертификати. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикиране и представянето на храните.

Необходимо е да се спазва Закона за храните,  Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиена на храните, Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата  и др. специални нормативни актове.

Доставката да се придружава от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист за продуктите от животински произход и сертификат за произход и качество на всички хранителни продукти. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, уточняват още от Общината.

Прочетете също:

Медицински университет – Плевен дипломира втория випуск на Факултет „Фармация“

На  тържествена церемония днес дипломи за магистър-фармацевт  получи вторият випуск на факултет „Фармация“ на Медицински ...