Начало / Образование / С церемония в ПГ по туризъм беше даден официален старт на договор за модернизация на професионални училища в Плевен и Кнежа

С церемония в ПГ по туризъм беше даден официален старт на договор за модернизация на професионални училища в Плевен и Кнежа

Професионалната гимназия по туризъм„Алеко Константинов“ в Плевен беше домакин на официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за модернизация на образователната инфраструктура на три професионални гимназии в Плевен – ПГ по транспорт „Цветан Лазаров“, ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“ и ПГ по туризъм „Алеко Константинов“.

Договорът е на стойност 2 346 624 и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Шест професионални гимназии в Плевен и една в Кнежа модернизират образователната си среда по ОП „Региони в растеж”

По същия проект предстои изпълнение на договор за модернизация на учебната среда още в ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ , ПГ по механоелектротехника и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен, и в ПГ по механоелектротехника „Христо Смирненски“ в Кнежа.  Срок на договора за целия проект е 59 месеца и трябва да приключи до средата на месец декември 2021 г. Общата му стойност е 18 577 000 лв., от които  15 773 450 лв. е финансирането от ЕС, а  2 783 550 лв. е национално финансиране.

Събитието вчера  беше открито от Малинка Маринова – директор на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Плевен, която запозна присъстващите с целите на проекта и основните дейности, които ще се проведат във всяка една професионална гимназия и изрази мнение, че по този начин ще се подобри образователната среда. А Наско Найденов – директор на Професионалната гимназия по транспорт допълни, че това е една възможност за подобряване на материалната база и благодари на училищните екипи за подготовката на проекта и за съдействието при изпълнението на проектните дейности.

Гостите на церемонията – Албена Тотева, началник на РУО – Плевен,  и Георги Спартански, кмет на община Плевен, споделиха, че в Плевен професионалното образование е на много високо ниво, но за качеството на образованието не са достатъчни само квалифицираните учители, а е необходима и добра физическа среда. Това се постига именно с такива проекти, при които не е важно само финансирането, а и качественото изпълнение на проектните дейности. Стартирането и реализирането на проекта в 7-те професионални гимназии ще допринесе за  подобряване на  образователната среда, подобряване на микроклимата в училище, предоставяне на равен достъп на лица със специални образователни потребности, развиване на физическата дееспособност и най-вече за качествен образователен процес.

Директорите на гимназиите изказаха благодарност на МОН и най-вече на Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ за възможността да се реализира този проект и за добрата комуникация и сътрудничество.

Церемонията завърши със символичната „първа копка“ , направена от директорите Малинка Маринова и Наско Найденов, от управителя на фирмата изпълнител – инж. Александров.

Гости на празника бяха още Невена Арабаджиева – директор на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване– Плевен, Соня Йорданова – директор на Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника- Плевен, инж. Алберт Александров – управител на фирмата, изпълнител на проекта.

Прочетете също:

Временни ограничения в движението заради почистване на водоем в „Кайлъка”

От вчера започна почистването на бараж на р. Тученица в парк „Кайлъка”. Участъкът вероятно е ...