Начало / Общество / С приоритет към учениците стартира националната кампания „Яко е да си еко“

С приоритет към учениците стартира националната кампания „Яко е да си еко“

Стартира Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, съобщават Басейнова дирекция – Плевен. Кампанията „Яко е да си еко“ е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година тя ще се съсредоточи върху две от приоритетните оси на Програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Кампанията цели да подпомогне формирането на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите по нея ще бъдат насочени приоритетно към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020, поясняват от Министерство на околната среда и водите.

Инициативата „Зелена олимпиада“, в която деца от цялата страна ще решават тестове на екологични теми, е част от Кампанията. Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. Регистрацията и решаването на тестовете ще бъдат възможно до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада http://zelenaolimpiada.bg/ на 20 май 2016 г.

Награди ще бъдат раздадени на 18 участници – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.

В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще участват и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...