Акценти
Начало / Общество / Със заповед Георг Спартански разпореди кой може да издава актове за неспазване на противоепидемичните мерки

Със заповед Георг Спартански разпореди кой може да издава актове за неспазване на противоепидемичните мерки

Предвид промени в нормативни актове, предмет на контрол от кметовете на общини, и Докладна – Предложение от Директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност”, на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37б от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 209а, ал. 3 от Закона за здравето и § 22, т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., кметът на Община Плевен Георг Спартански нареди следното:

I.При установено нарушение или неизпълнение на разпоредбите на чл. 63 от Закона за здравето, в населени места – териториално-административни единици към Община Плевен, актове за установяване на административни нарушения на провинилите се лица да се съставят от:

  1. Кметове на кметства към Община Плевен;
  2. Кметски наместници на населени места към Община Плевен;
  3. Служителите от отдел „Инспекторат” при Дирекция „Обществен ред и сигурност” на Община Плевен.

II.При изпълнение на горните правомощия посочените длъжностни лица стриктно да спазват разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...