Начало / Общество / Съветниците одобряват днес градоустройствения план на Плевен за следващите 15 години

Съветниците одобряват днес градоустройствения план на Плевен за следващите 15 години

Общинският съвет на Плевен се събира днес за редовното месечно заседание. То ще започне в 9 часа и ще се излъчва и на живо на интернет страницата на институцията – https://obs.pleven.bg/.

В предварителния дневен ред са включени 14 точки. Една от тях е Предложение за одобряване на Общ устройствен план на гр. Плевен и землището му.  Предварителният проект на Плана е публикуван на интернет страницата на Община Плевен в раздел „Градоустройство и строителство“/„Общ устройствен план на град Плевен“ на следния електронен адрес https://pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/predvaritelen-proekt-obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven. Процедурата по изработване на Общия устройствен план е открита с решение на Общинския съвет през април 2008 г. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г.

Съветниците ще гласуват още предложение за  промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината, касаещи  процедурата по отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани и изоставени на терени общинска/държавна собственост.

На септемврийското заседание ще бъде представена информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година. На сесия влиза и Годишният отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Ще бъдат разгледани и две предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим нежилищни имоти – частна общинска собственост, на институции в Плевен – за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен и за Областната дирекция на МВР.

 

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...