Акценти
Начало / Общество / Съветниците обсъждат тегленето на краткосрочен кредит в размер на 870 000 лева

Съветниците обсъждат тегленето на краткосрочен кредит в размер на 870 000 лева

Пет допълнителни точки бяха включени в днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Общо 40 точки и четири питания бяха включени в предварителния дневен ред, но три от точките бяха оттеглени от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. Една от оттеглените точки бе предложението за промяна в Наредба 17, определяща местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Промяната касаеше въвеждането на такса за ползване залите на ХГ „Илия Бешков” и Арт център Плевен за външни мероприятия и обществени изяви от организации и физически лица.
На мястото на отпадналите точки 3,7 и 28 от дневния ред влязоха новите преложения, внесени от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. Едно от тях бе за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг. Максималният размер на дълга ще бъде до 870 000 лева, като той трябва да бъде погасен за срок от 12 месеца. Целта на заема е реализиране на проект „Създаване на проектна готовност за участие в оперстивна програма „Региони в растеж” през Програмния период 2014 – 2020 г.”, финансираан от ОПРР.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...