Начало / Икономика / Съветниците не стигнаха до решение за промени на данък МПС, може да има прегласуване

Съветниците не стигнаха до решение за промени на данък МПС, може да има прегласуване

Повече от час продължиха дебатите в местния парламент по предложението за изменение на общинската Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен. Очаквано спорът беше около определянето на размера на данъка за моторните превозни средства, който от тази година ще се определя по формула, свързана с имуществен и екологичен компонент. Предложението от общинска администрация относно данъка върху превозните средства е за намаление на разценките за киловат за автомобилите до 55 и до 74 киловата /включително/, като те да станат съответно 50 и 65 ст. вместо сегашните 55 и 70 ст. В предложението е разяснено, че автомобилите с мощност на двигателя до 37 кВ отпадат като самостоятелна група. Предвид въвеждането на екологичния компонент, който ще повлияе за повишаване данъка върху превозните средства, предложеното намаление за посочените по-горе две групи автомобили в известен смисъл ще балансира в окончателния размер на данъка. Същевременно този екологичен компонент ще намали крайния размер на данъка за автомобилите, отговарящи на по – високи еко критерии. Още в предложението вносителят – кметът Георг Спартански, посочва, че, ако ОбС – Плевен гласува да се приемат минималните ставки, посочени в ЗМДТ, това би довело до намаляване на прихода от данък превозни средства с около 700 000 лв., която загуба не би могла да се компенсира с други данъчни приходи.

След дългия дебат, който премина през политически изказвания, разясняване на правилника на ОбС  и изказвания по същество, се стигна до гласуване . Първо съветниците гласуваха направеното предложение от съветника от НФСБ Николай Маринов, което по същество е да бъдат приети минималните ставки за определяне на данък МПС. В подкрепа на това предложение гласовете бяха 20, против гласуваха 12 общински съветници, а петима се въздържаха. След това беше подложено на гласуване цялото предложение за решение. С 18 гласа „За”, 17 – против, и въздържал се – 3, предложението за промяна в Наредба 20 не беше прието. Което означава, че трябва да бъде внесено за гласуване на следващо заседание на ОбС.

Малко след това водещият на заседанието – Петя Василева, обяви, че ще се подложи на прегласуване предложението на Николай Маринов. Причината – някои съветници не разбрали за какво гласуват.

Междувременно кметът Спартански обясни, че липсата на решение по промените в Наредба 20  ще постави местната администрация в невъзможност да събира местните данъци, тъй като има зададена нова данъчна основа и администрацията няма право да събира данъци по стария ред.

В този момент председателят на ОбС Мартин Митев даде 15 минути почивка.

Прочетете също:

От днес нощните заведения на закрито отново могат да работят

От днес, 13 юли, се разрешават посещенията на закрито и на открито в дискотеки, пиано-барове, ...