Начало / Общество / Съветниците днес ще се произнесат по искането на оставката на Мартин Митев

Съветниците днес ще се произнесат по искането на оставката на Мартин Митев

За редовно заседание се събира днес Общинският съвет на Плевен. В предварителния дневен ред са включени 26 точки. Сред предложенията е приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци  и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година. Съветниците ще разискват и по предложение за определяне на цени и продажба на движими активи, собственост на Община Плевен. Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение и по предложение за приемане на механизъм по критерии и показатели за разпределение на субсидии за превозвачи, с които Община Плевен има сключен договор за обществен превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт.

В предложения дневен ред отново влиза точката за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост за развитие на читалищна дейност. Предложението е за 10 читалища, за които местният парламент не се произнесе с решение на заседанието през октомври. Читалищата са: НЧ „Пробуда 1990″ – гр. Плевен, НЧ „Развитие 1998″ – гр. Плевен, НЧ „Парашкев Цветков 2003″ – гр. Плевен, НЧ „Климент Браницки – 1900″ – гр. Славяново, НЧ „Паисий Хилендарски – 2001″ – гр. Славяново, НЧ „Просвета 1907″ – с. Брьшляница, НЧ „Пробуда 1927″ – с. Буковлък, НЧ „Христо Ботев 27″ – с. Коиловци, НЧ „Изгрев 1929″ – с. Опанец, НЧ „Просвета 97″ – с. Радишево.

Ще бъде разгледано и предложение за поставяне на информационна табела с имената на автори, проектанти, художници и скулптори, участвали в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877“. Предложението е табелата да се постави във фоайето при входа за панорамния асансьор. Финансирането на проекта ще бъде осигурено от дарители чрез Съюза на архитектите.

За днешната сесия има внесени питания към кмета на Община Плевен Георг Спартански от трима общински съветници: Петя Василева поставя въпроса за хода на програмата за саниране на жилищни сгради и усвоените досега средства, Николай Николов Маринов – за състоянието и поддръжката на подлеза край жп гара Плевен, и Цветан Антов – за отчитането на финансовите средства, с които общинският бюджет подпомага дейността на плевенския театър.

В дневния ден се очаква да бъде включено и внесеното искане от 14 общински съветници за оставката на председателя на Общинския съвет. Мотивът за искането за предсрочното освобождаване на Мартин Минев е системно неспазване на Правилника за организацията и  дейността на Общинския съвет.

Прочетете също:

На 21 януари Ясен ще е без вода, частични прекъсвания на водоподаването са възможни на 19 и 20 януари

На 21 януари /понеделник/ от 08 до 17 часа ще бъде спряно водоподаването на територията ...