Акценти
Начало / Общество / Съветник от БСП става пети зам.-председател в местния парламент

Съветник от БСП става пети зам.-председател в местния парламент

Общинският съветник от групата на БСП Бойко Тодоров ще бъде петият заместник – председател на Общинския съвет в Плевен. Решението бе прието единодушно на днешното заседание на местния парламент по предложение от групата общински съветници „БСП за България“.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет може да избере един или повече заместник – председатели на съвета, като условията и редът за избиране и правомощията се уреждат в правилника за работа на съответния орган. В чл.16, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. „…Общинският съвет избира до шестима заместник-председатели на съвета. Гласуването за избор на зам.- председатели се извършва поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване. Предложението за кандидат за зам.-председател се прави писмено от името на група съветници. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой  на общинските съветници.“

С избора на Бойко Тодоров за зам.-председател на Общински съвет – Плевен, заместниците на председателя Мартин Митев в този мандат стават общо петима, заедно с избраните през март тази година Петя Василева, Свилен Трифонов, Николай Маринов и Васил Петков.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...