Акценти
Начало / Общество / Старейшините решават за правилника на ОбС – Плевен и структурата на общинската администрация

Старейшините решават за правилника на ОбС – Плевен и структурата на общинската администрация

Предложение относно приемане на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е първата точка в дневния ред на старейшините за предстоящата сесия. Тя е насрочена за 9 часа на 21 декември, понеделник, и е с дневен ред от 28 точки. С приемането на Правилника са обвързани последващите 10 точки, които се отнасят за избор на членовете на различни комисии.
Според новия Правилник постоянните комисии в Общински съвет – Плевен трябва да са общо 10 на брой. Те са: Стопанска политика и транспорт; Бюджет и финансова политика; Общинска собственост и инвестиционна политика; Култура, вероизповедания и международна дейност; Образователна политика и читалищна дейност; Младежки дейности, спорт и туризъм; Здравеопазване и социална политика; Устройство на територията; Обществен ред и сигурност; Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията. Сформират се и девет временни комисии, ако Правилникът бъде приет.
Втора точка от дневния ред ще определи кои ще са заместниците на председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев. Предложението е те да бъдат четирима на брой, а изборът им да бъде направен чрез явно гласуване.
Друга важна точка от дневния ред е под фаталния номер 13. Тя се отнася за утвърждаването на структурата на общинската администрация, а предложението е внесено от кмета на Плевен Георг Спартански. Според него зам.-кметовете на Община Плевен ще бъдат петима, като техните ресори са: „Финанси и икономика”, „Обществен ред и сигурност”, „Европроекти и хуманитарни дейности”, „Териториално развитие” и „Младежки дейности, спорт и туризъм”.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...