Акценти
Начало / Избори / Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес е до 11 март

Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес е до 11 март

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес е 11 март. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в  избирателния списък се подават до 18 март  включително.

Всички заявление се подават в сградата на Община Плевен  стая №2 и №19  от  8.30 до 17 ч., за населените места в община Плевен – в кметствата.

Справки в избирателните списъци могат да се правят на сайта на Община Плевен, раздел Дейности – Избори.

Прочетете също:

Алея в Скобелевия парк ще носи името на Андрей Романов

В памет на един от най-успешните кметове на Плевен – Андрей Романов алеята в Скобелевия ...