Начало / Крими / Служители на затвора в Плевен се включиха в обучение за повишаване на професионалната подготовка

Служители на затвора в Плевен се включиха в обучение за повишаване на професионалната подготовка

На 20 и 21 юни в град Велико Търново се проведе първото от редица предвидени обучение за служители на затвора в Плевен в рамките на проект „Свобода зад решетките“. 30 специалисти от състава на режимна и надзорно охранителна дейност, както и техни колеги от екипа на социални дейности и възпитателна работа, имаха възможност да повишат своята осведоменост и професионална подготовка по ключови за професията теми.
Обучението бе с практико-научна насоченост и се фокусира върху предизвикателствата пред служителите в затворите в контекста на основните функции на местата за лишаване от свобода у нас. По време на дискусионния процес, относно наказателната политика и практика, се търси баланс между това, че от една страна използването на наказанието лишаване от свобода е средство за отнемане на възможността на осъдения да извърши друго престъпление, и от друга, че трябва да се гарантират правата на лишените от свобода.
Различните групи лица лишени от свобода, особено силно уязвимите, поставят множество въпроси пред работата на служителите в затвора. Като например този, че у нас процентът на рецидив у лицата лишени от свобода, е изключително висок – две трети от затворническата популация и основно от извършители на кражби и грабежи.
Затворите имат ключова роля за справяне с престъпността и за насърчаване на рехабилитацията на своите обитатели, като по този начин се намалява вероятността, че те могат да извършат ново престъпление. Обучението на плевенските служители на затвора се фокусира върху добри европейски практики на техни колеги, върху ключови документи по правата на човека, върху норми и правила на поведение и работа с лишените от свобода.
Подобен вид дейности са сред пакета от мерки, с които Министерство на правосъдието излезе след поредното критично становище на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (CPT) относно местата за лишаване от свобода у нас. Една от мерките е именно „засилване на акцента върху критериите за подбор при първоначалното назначаване и при кариерното израстване, както и върху обучението на служителите на местата за лишаване от свобода“.
Обучители бяха национални консултанти Албена Комитова и Николай Илчев с доказан опит и подходяща експертиза. Самото обучение включи следните основни теми: Европейска конвенция за правата на човека – обща характеристика; Право на свобода и сигурност на личността; Свобода на мисълта, убежденията и религията; Производство по Европейската конвенция по правата на човека. Практика на Европейската комисия по правата на човека; Осмисляне и включване на получените знания в личния професионален опит; Норми и правила на поведение в общуването с лишените от свобода. Норми и правила за поведение във взаимодействието с колегите; Моята роля в подготовката и реализацията на плана за изпълнение на наказанието; Ромите – общото и различното с другите целеви групи в затвора.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...