Акценти
Начало / Общество / След ремонта зала „Катя Попова” ще е достъпна за хора с увреждания

След ремонта зала „Катя Попова” ще е достъпна за хора с увреждания

Кметът Георг Спартански провери на място хода на основния ремонт  в зала „Катя Попова”, който започна преди дни. Проектът за рехабилитация на залата, озаглавен „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, предвижда постигането на следните резултати:

– привеждане на зрителната зала към изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

– оборудване на залата с нови седалки, притежаващи сертификат за достигане на HF – 1, съгласно БДС ISO 9772 за продуктите за тапициране и Клас 1 съгласно БДС EN 13773 за текстилните продукти, монтирани в редове, неподвижно закрепени към пода;

– осигуряване на необходимия брой места за зрители в неравностойно положение (6 бр.);

– оборудване на сцената с необходимото сценично осветление и електрически задвижвани завеси; подмяна на дренчерната инсталация и датчици за пожароизвестяване; акустичен таван над сцената;

– подмяна на съществуващите стенни облицовки с такива с подходящи акустични свойства, разполагане на озвучителна апаратура и окабеляване;

– доставка на акустично оборудване;

– основен ремонт на съществуващите санитарни възли за мъже и жени и изграждане на нов санитарен възел с преддверие за хора в неравностойно положение;

– изграждане на нова съблекалня с тоалетна и душ за нуждите на артистите;

– изграждане на асансьор и нова евакуационна стълба и площадка към тях;

– монтиране на нова платформа за хора в неравностойно положение отговаряща на изискванията на Наредба № 4;

– основен ремонт на зрителната зала, на помещенията за артисти, изграждане на нов санитарен възел, отговарящ на изискванията на Наредба №4;

– обособяване на нова гримьорна (за диригенти) в южната част на съществуващото фоайе.

Финансирането на проекта се осъществява чрез комбинирана подкрепа между три финансови източника – с кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД, с безвъзмездна финансова помощ  от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и с осигурено собствено участие от Община Плевен. Срокът за извършване на строително-монтажните дейности на зала „Катя Попова” е 300 дни, които изпълнителят ще се постарае да съкрати.

 

 

 

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...