Начало / Общество / Сигнал за нефтено петно са проверявали от Басейнова дирекция-Плевен

Сигнал за нефтено петно са проверявали от Басейнова дирекция-Плевен

Басейновата дирекция „Дунавски район“ (БДДР)е извършила проверка вчера на сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано от екипаж на катер на Гранична полиция при километър 805, в района на Видин, съобщават на сайта на дирекцията. Проверката е извършена съвместно с Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда.

При направения оглед е установено, че петното е разпокъсано и с ниска плътност, вероятно е от трюмни води на преминаващ кораб. Взети са две проби от водата. Направени са експресни анализи за кислородното съдържание на водата, електропроводимост, температура и pH. Стойностите на изследваните показатели са сравними със стойностите на показателите от извършвания ежемесечен контролен мониторинг на река Дунав. Взета е проба за анализ по показатели нефтопродукти, общ органичен въглерод и БПК5. Резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Своевременно са информирани Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителна агенция ”Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.

Прочетете също:

16 оператори ще приемат протоколите на СИК от Плевен и общината

Изчислителният пункт на „Информационно обслужване”, който е разположен в Община Плевен, е тестван и запечатан. ...