Начало / Общество / Световен ден против експлоатацията на детския труд

Световен ден против експлоатацията на детския труд

На 12 юни се отбелязва Световният ден против експлоатация на детския труд. Денят се отбелязва от 2002 г. насам по инициатива на Международната организация на труда.

Стандартите по отношение на детския труд са изложени в Конвенция 138 и Конвенция 182. Конвенция 138 на МОТ за минималната възрастова граница изисква от държавите-членки да заложат в своето законодателство минимална възраст за допускане до работа, която да не бъде по-малка от тази на завършване на задължителното образование, но при всички случаи не по-ниска от 15 години. Конвенция № 182 изисква от всяка държава, която я е ратифицирала, да изготви и изпълни програма за действие за приоритетно отстраняване на най-тежките форми на детски труд.

България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...