Начало / Общество / Ремонтираха 11 км от пътя Славяново-Пордим

Ремонтираха 11 км от пътя Славяново-Пордим

Завърши рехабилитацията на 11,108 км от път III-3402 Славяново- Пордим от км 10+654,81 до км 21+763,03. Ремонтът е по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013“. Информация за приключването на обекта и извършените строителни дейности представиха в Плевен инж. Христо Петров, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), инж. Десислава Филимонова, ръководител на проекта от АПИ и инж. Ивайло Денчев, директор на Областно пътно управление – Плевен. В пресконференцията участва и инж. Венцислав Дилков, представител на изпълнителя Обединение „Трейс Пордим”.

Строително-монтажните работи стартираха през юни миналата година и са по проекта „Подобряване на достъпността в граничната зона Олт-Плевен чрез рехабилитацията на Корабия-Избичени, окръг Олт, и реконструкцията на път III-3402 Славяново – Пордим.  Бюджетът му на територията на България е 6 792 417,20 лева. Водещ партньор е Окръжен съвет Олт, Румъния, а партньор от българска страна е Агенция „Пътна инфраструктура”.

Рехабилитираният пътен участък е част от републиканската пътна мрежа. Отсечката преминава през територията на общините Плевен и Пордим. В Пордим републиканският път се пресича с множество улици в града, а на км 20+748 с петклонно кръстовище, информира инж. Христо Петров.

Първият участък (от км 10+654.81 в гр. Славяново до км 14+853.97 преди пресичането на път III-3402 с път I-3) е с дължина 4 км. На цялата отсечка е положен неплътен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон за износващ пласт. В Славяново са поставени нови бетонови бордюри. Изградени са банкети и отводнителни окопи.

Във втория участък – от кръстовището с път I-3 Ботевград-Плевен-гара Бяла до гр. Пордим, с дължина около 5 км, е изпълнена основа от студено рециклирана настилка с цел повишаване на носимоспособността й. Технологията включва студено рециклиране на съществуващите асфалтови пластове на дълбочина 25 см и смесването им със свързващо вещество. Изградени са нови тръбни водостоци, оформени са отводнителните окопи и банкети, монтирани са пътни знаци и т. н.

Третият участък преминава изцяло през град Пордим. Кръстовището при км 20+748, което е петклонно, е реконструирано като кръгово. Участъкът е с нова пътна конструкция. В града са поставени нови бетонови бордюри. Запазени са съществуващите тротоари и зелени площи, изградени са и нови тротоари.

Рехабилитацията на пътя е на стойност 5 013 023,36 лв. без ДДС, а на строителния  надзор – за 120 000 лв. без ДДС.

С рехабилитацията на пътя се осигурява по-удобна връзка между общините Плевен, Пордим и Ловеч, както и между отделните населени места, разположени в региона. Пътят има важно стопанско значение и за трите общини. Очаква се с обновяването на третокласната пътна инфраструктура да се стимулира развитието на туризма. В град Пордим има два музея, свързани с Руско-турската освободителна война, изтъкна инж. Петров.

Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.” се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на двете държави.

Прочетете също:

Обсъдиха монтаж на паркинг бариери и бетонови цветарници в райони на Плевен

Две предложения за приемане на схеми за монтаж на паркинг бариери и бетонови цветарници в ...