Начало / Крими / РДПБЗН-Плевен с проверки на обществени места заради повишената пожарна опасност

РДПБЗН-Плевен с проверки на обществени места заради повишената пожарна опасност

Напомняне какви са мерките за предотвратяване възникването на пожари през зимния отоплителен сезон отправят от пресцентъра на ОДМВР – Плевен. Във връзка с повишената пожарна опасност служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол от РДПБЗН-Плевен, извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения. Особено внимание се обръща и на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене. Осъществява се превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани. Проверките ще се извършват до края на отоплителния сезон, а за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност ще се налагат административно-наказателни и принудителни административни мерки.
С цел предотвратяване възникването на пожари през зимния сезон от гражданите е необходимо е да се спазват правилата за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди. Съветите за пожарна безопасност могат да бъдат намерени тук.

Прочетете също:

Започна подаването на заявления за прием след 7 клас

От днес завършилите 7 клас ученици могат да подават заявление за участие в първи етап ...