Начало / Общество / Разпределиха отговорностите на зам.-областните управители

Разпределиха отговорностите на зам.-областните управители

На специална среща пред журналисти днес областният управител на Плевен Илиян Йончев подписа символично заповедта, с която определи отговорностите по различните сектори на двамата зам.-областни управители Енгин Кючуков и Мирослав Михайлов.

Енгин Кючуков ще осигурява изпълнението на задачи и осъществяването на дейности, които са от компетентност на областния управител в сферата на:1. Сектор рибно, горско и селско стопанство 2. Промишлен сектор 3. Сектора на услугите, транспорт и съобщения, туризъм, строителство 4. Етнически и демографски въпроси. Той ще координира и ръководи дейността на Областния експертен съвет на сътрудничество по етнически и демографски въпроси, Комисията по промени в областната транспортна схема, Консултативния съвет по охрана на горите, дивеча и рибата, Комисията по земеделие. Задължение на Кючуков ще е да осъществява координация при организациите на Областния експертен съвет за противодействие на корупцията, осъществява контрол върху дейността на комисията за проверка на дейността на потенциално опасните обекти на територията на област Плевен.

Мирослав Михайлов ще осигурява изпълнението на задачи и осъществяването на дейности, които са от компетентност на областния управител в сектора на услугите, образованието, спорт, здравеопазване, култура, социални дейности. Негова отговорност ще е съвместната дейност с неправителствените организации, с представителните организации на работниците и служителите, на работодателите, отраслови и браншови организации в областта. Други сектори, за които Михайлов ще следи, са сигурност и защита на населението при бедствия, устройство на територията, регионално развитие и опазване на околната среда. Той ще координира и ръководи дейността на Областния експертен съвет по устройство на територията, Комисията по изпълнение на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, Постоянната комисия за разпореждане с имоти, държавна собственост, Областния съвет по условия на труд, Комисията по заетостта, епизоотичната комисия. Осъществява координация при организацията и дейността на Областния съвет за развитие, Областния съвет за сигурност, Областната комисия за военни паметници.

Така с подписването на заповедта, от днес тези правомощия са вече делегирани на двамата зам.-областни управители на Плевен.

Илиян Йончев отново подчерта, че в работата на Областна администрация никой по никакъв начин няма да бъде определян според своята политическа, религиозна или друга принадлежност. „Ще се стремим да създадем европейски модел на администрация в подкрепа на хората”, допълни Йончев. Той съобщи и за едно намерение, все още в процес на обмисляне на реализацията му, за създаване към областния управител на Обществен съвет с представители на неправителствените организации. „Разчитаме на неправителствения сектор, на изявените фигури в обществото – да ни помагат с каквото могат и ние да им помагане, за да станат Плевен и областта по-добро място за живеене”, каза още Илиян Йончев.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...

Един коментар

  1. Заповедите на Зам.обастните се подписват от Олигарски , а не от неграмотници