Начало / Икономика / П О К А Н А за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

П О К А Н А за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода.

Информационните срещи ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:

 • В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 25.06.2020 г., час: 11:30 часа, място: Народно читалище „Просвета 1927 г.“ на адрес: ул. „Цоньо Матев” № 1;
 • В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 25.06.2020 г., час: 14:00 часа, място: Народно читалище „Неофит Рилски – 1872 г.“, адрес: пл. „България“ 1;
 • В с. Ореховица, община Долна Митрополия, дата: 25.06.2020 г., час: 16:00 часа, място: Народно читалище „Отец Паисий – 1910“, адрес: пл. „Възраждане“ №5;
 • В с. Комарево, община Долна Митрополия: дата: 26.06.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Наука-1905“, адрес: ул. „Гладстон” № 5;
 • В с. Рибен, община Долна Митрополия: дата: 26.06.2020 г. г., час: 13:00 часа, място: Народно читалище „Харалампи Георгиев – 1915“, адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 68;
 • В с. Божурица, община Долна Митрополия: дата: 26.06.2020 г. г., час: 15:00 часа, място: Народно читалище „Васил Левски 1911“, адрес: пл. „Свобода” № 7;
 • В с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 29.06.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Искра -1923“, на адрес: ул. „Георги Димитров“  № 1;
 • В с. Ставерци, община Долна Митрополия: дата: 29.06.2020 г., час: 13:00 часа, място: Народно читалище „Васил Левски – 1898“, на адрес: пл. „Македония“  № 9;
 • В с. Байкал, община Долна Митрополия: дата: 29.06.2020 г., час: 15:00 часа, място: Народно читалище „Пробуда – 1925“, на адрес: ул. „Георги Димитров“  № 45;
 • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 30.06.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: „Христо Янчев“ № 64;
 • В с. Садовец, община Долни Дъбник: дата: 30.06.2020 г., час: 13:00 часа, място Клуб на пенсионера, адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2;
 • В с. Крушовица, община Долни Дъбник: дата: 30.06.2020 г., час: 15:30 часа, място Клуб на пенсионера, адрес: ул. „Георги Димитров“ № 62;
 • В с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник: дата: 01.07.2020 г., час: 11:00 часа, място: Клуб на пенсионера в Читалище „Просвета – 1903“, адрес: ул. „Георги Димитров“ 81;
 • В с. Петърница, община Долни Дъбник, дата 01.07.2020 г., час: 14:00 часа, място: Клуб на пенсионера, адрес: ул. „Георги Димитров“ 1.

Срещите се изпълняват с Цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейността на Местната инициативна група, съдържанието и целите на Стратегията за ВОМР, включените мерки за подпомагане и предстоящите приеми на проектни предложения до края на 2020 г.

 С уважение,

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...