Начало / Общество / Първото в страната защитено жилище за младежи с увреждания ще заработи в Садовец

Първото в страната защитено жилище за младежи с увреждания ще заработи в Садовец

защитено жилище Садовец

В плевенското село Садовец е изградено първото в страната защитено жилище за младежи с увреждания. То е изградено за 17 месеца по проект „Детство за всички“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.
В защитеното жилище „Св. Иван Рилски“ ще бъдат настанени осем младежи, които напускат специализираните институции за деца с физически и умствени увреждания.
Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца – от 1 март 2014г. до 30 юни 2015 година, а срокът за предоставяне на социалната услуга е 11 месеца – от 1 август 2014г. до 30 юли 2016 г. Бюджетът по проекта е в размер на 138 284 лв, научихме от Иван Ветов, ръководител на проекта.
Петима специалисти – трима социални работници и двама трудотерапевти, ще се грижат за настанените в жилището. Ще помага и помощен персонал от петима души на граждански договори, като двама от тях ще бъдат медицински лица.
В новата среда младите хора ще имат възможност да придобиват трудови навици, да се грижат сами за прилежащата градина, да разпределят задачите си и сами да планират задълженията в ежедневието. Целта е да преодолеят всекидневната изолация, типична за живота в специализираните институции и да заживеят в среда, близка до семейната, да усвоят нови знания и социални умения.
Предстои подбор на младите хора, които от 1 август ще заживеят в Защитено жилище „Св.Иван Рилски“. Част от персонала вече е набран.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...