Начало / Икономика / Промени в Инвестиционната програма на Общината гласуваха съветниците

Промени в Инвестиционната програма на Общината гласуваха съветниците

Изменения в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г. обсъдиха общинските съветници днес. Вътрешните компенсирани промени между обектите, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, в т.ч. и преходни остатъци от целеви трансфери и инвестиционни кредити, се налагат след преценка на възможностите за финансиране и приоритетите за изпълнение на обектите. Анализът е направена на база степен на готовност на проектите, съгласуване и одобрението им, издаването на разрешение за строеж и др. Така например за обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков” след обявена обществена поръчка не са се явили кандидати поради недостатъчност на първоначално предвидените средства.

Единодушно с 32 гласа „за” общинските съветници решиха следното:

– Изменя обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи – от 332 000 лв. става 334 000 лв.;

– Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Св. Кл. Охридски”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи – от 35 000 лв. става 60 000 лв.;

– Изменя обект „Подпорна стена ул.„Княз Борис I” №30 и №32”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи – от 50 000 лв. става 23 000 лв.;

– Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Св. Климент Охридски”, финансиран със собствени бюджетни средства – от 25 000 лв. става 6 540 лв.;

– Изменя обект „Основен ремонт на РИМ – Плевен”, финансиран със собствени бюджетни средства – от 80 000 лв. става 0 лв.;

– Изменя обект „Основен ремонт на тротоар на бул.„Данаил Попов”, финансиран със собствени бюджетни средства – от 150 000 лв., става 0 лв.;

– Изменя обект „Частично изграждане на улица в жк „Дружба”, до бл. 317”, финансиран със собствени бюджетни средства – от 260 000 лв. става 20 000 лв.;

– Създава обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков”, финансиран със собствени бюджетни средства – от 0 лв., става 66 000 лв.;

– Създава обект „Подпорна стена на ул.„Парашкев Цветков”, финансиран със собствени бюджетни средства – от 0 лв. става 24 165 лв.

Резервът за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности” се увеличава с 398 295 лв.

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...