Начало / Общество / Проектът на план за управление на риска от наводнения в Дунавски район вече е публикуван

Проектът на план за управление на риска от наводнения в Дунавски район вече е публикуван

Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен съобщи, че публикува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район, обхващащ периода 2016 – 2021 г. ПУРН е нов инструмент за намаляване на риска от наводнения и чрез него се прилага подход към дългосрочно планиране на мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност,околната среда и културнoто наследство.

Планът представя информация за всички етапи от процеса на управление на риска от наводнения съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС, като се акцентира върху определяне на целите и приоритети при управлението на риска от наводнения и върху програмата от мерки и реално намаляване на риска от наводнения.

Съществена част от разработването на плана е активното участие на всички заинтересовани страни и обществеността. Целта на обществените консултации е да се съберат мнения и становища, за да се подпомогне изготвянето на реалистичен и приложим финален вариант на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Планът може да бъде видян на интернет страниците на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org и на Министерството на околната среда и водите – www.moew.government.bg. На разположение е за обсъждане за срок от шест месеца – до 31.08.2016 г.

Прочетете също:

Зам.- министър д-р Бойко Пенков: В Плевен добре си вършите работата

Представители на лечебните заведения и лекарското съсловие в Плевен и областта се срещнаха  днес със ...