Начало / Общество / Приключи реконструкцията на най-мащабния обект по проекта ”Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

Приключи реконструкцията на най-мащабния обект по проекта ”Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

Най-мащабният обект по проекта ”Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” – „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен – Долна Митрополия” е завършен. Обектът е с издаден Акт 16 от 06.04.2022 г. и Разрешение за ползване ДК-07-ПЛ-16/12.04.2022 г.

Съгласно изработен работен проект са изпълнени  реконструкция и модернизация на водната линия и линията за третиране на утайките, включващи доставка и монтаж на машини и съоръжения и изграждане на система за управление, контрол и събиране на данни (SCADA).

Изградени са следните нови сгради: Обслужваща; Аериран пясъко-маслен задържател(АПМЗ), Реагентно стопанство, ПС за уплътнена утайка, Обслужваща метантанк. Новите съоръжения са: 3 нови шнекови помпи, саваци – 37 на брой, УВ на изход, ново АПМЗ, Селектор при биобасейн, Нова помпена към дъждозадържател, стеснено ПРУ за по-малък времепрестой на утайката с цел  по-добро пречистване в билогичното стъпало(биобасейн), Фотоволтаична централа за собствени нужди, Газхолдер, Факел за биогаз, Ко-Генерация.

Подменени са всички връзки между съоръженията, водопроводи, канали, извършено е асфалтиране, озеленяване и др.

Реконструкцията обхваща следните подобекти и строителни мероприятия: Сграда решетки; Биобасейни; ВРУ 1, 2 и 3; Административно-лабораторна сграда; Реагентно стопанство; Площадкови комуникации; Входна шахта; Входна помпена станция; ПС за първични утайки; Дъждозадържател и ПРУ; Демонтаж на обшивка на метан танк; Сграда въздуходувки; Ограда; Изсушителни полета; ПС за битови и технически води; КПП; Разпределителни на ВРУ и ПРУ; Разрушаване на сгради и съоръжения.

Стойността на обекта е 27 888 800,00 лв. без ДДС, изпълнител е ДЗЗД „Чиста вода”, а строителен надзор – „Ати консулт” ЕООД – София.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се реализира в партньорство от двете общини  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща  стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. В рамките на проекта бяха изпълнени и въведени в експлоатация обектите: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”; „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап IА“; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”.

 

 

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...