Начало / Икономика / Приета бе подробната инвестиционна програма на ВиК Плевен

Приета бе подробната инвестиционна програма на ВиК Плевен

С пълно мнозинство при кворум от 93% на свое извънредно заседание днес Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД Плевен, прие подробната инвестиционна програма на ВиК оператора, която е информационно достъпна  на сайта на областна администрация Плевен.

В качеството си на председател на ВиК Асоциацията областният управител на Област Плевен Мирослав Петров запозна присъстващите с дневния ред и мандата, с който МОСВ и МРРБ го упълномощават да представлява и защитава държавните интереси в рамките на Асоциацията по ВиК.

На заседанието бяха обсъдени и  въпроси, свързани с изпълнението на Договора за стопанисване поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Предвижда се на всеки три месеца да се провеждат регулярни срещи на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана „ВиК” ЕООД Плевен с оглед дискутиране на актуални въпроси и по-добрата ефективност в работата на Асоциацията.

Прочетете също:

Георг Спартански  към младите: Нямате причина да се чувствате непълноценни, ако пишете на български в социалните мрежи

Младите хора да се изразяват на български в социалните мрежи когато са в България, призова ...