Акценти
Начало / Общество / Представители на общините в Плевенско се запознаха с възможностите по „Независим живот“

Представители на общините в Плевенско се запознаха с възможностите по „Независим живот“

Новите възможности, които се предлагат по оперативните програми, представиха днес в Областен информационен център – Плевен пред представители на общините от областта. Разяснения бяха направени и по ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България), като изпълняващият длъжността управител на ОИЦ – Плевен Александър Костов демонстрира и как се работи със системата. Необходимостта да се познава тази система е отворената схема „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която ще може да се кандидатства само електронно.

Александър Костов
Самата процедура „Независим живот“ има за цел подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Целта на схемата е да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността, както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Проектите ще се изпълняват на територията на всички общини и райони на общини на територията на България. Минималната стойност на помощта по операцията е 80 000 лв., а максималната – 500 000 лв.. Дейностите, които ще получат подкрепа, включват осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка. Това е се осъществява чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. Минималната продължителност на предоставяне на услугата е 18 месеца. В рамките на схемата се предвижда и обучение на персонала за предоставяне на услугите и предоставяне на психологическа подкрепа. Включено е и осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.

Прочетете също:

В Плевен двойно повече ученици ще се обучават за дрогеристи по австрийска програма

От учебната 2022/2023 година в Плевен двойно повече ученици ще започнат обучението си по перспективната ...