Начало / Общество / Предоставиха вилата на Винаров за безвъзмездно ползване за 10 години на фондация „Аз съм Кайлъка”

Предоставиха вилата на Винаров за безвъзмездно ползване за 10 години на фондация „Аз съм Кайлъка”

Общински съвет – Плевен прие решение да се учреди безвъзмездно право на ползване за фондация „Аз съм Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в парк „Кайлъка”. Става дума за едноетажна сграда, ползвана от ген. Иван Винаров в последните години от живота му. До 1991 г. имотът е бил музеен кът, който впоследствие е бил закрит. Към момента сградата е в лошо и неподдържано общо състояние.

В писмо до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански, внесено от Людмила Дяковска в качеството й на председател на УС на фондация „Аз съм Кайлъка” се посочва, че желанието на фондацията е вилата да им бъде предоставена безвъзмездно за ползване и стопанисване за 10 години. След дебат съветниците подкрепиха предложения срок, като допълниха текста с нова точка, която гласи, че в рамките на първите 3 години след сключване на договора обектът в парка, предоставен за безвъзмездно право на ползване на „Аз съм Кайлъка”, трябва да бъде приведен във вид, годен за експлоатация. Средствата, необходими за ремонтно-възстановителни дейности, както и консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на къщата, ползвана от ген. Иван Винаров в „Кайлъка“, ще бъдат изцяло за сметка на ползвателя в лицето на Фондацията, е записано още в решението на Общинския съвет.

Фондация „Аз съм Кайлъка“ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Една от целите й е възстановяването на парковата част, в това число и знакови за парка и града забележителности, каквато е къщата, в която е живял ген. Иван Винаров. Идеята на фондацията е след ремонт и възстановяване на къщата в нея да бъде създадена експозиция, посветена на личности, повлияли положително на развитието на Плевен. Работното име на колекцията е „Аз съм Плевен“ и има подкрепата на Регионалния исторически музей, Министерство на културата и структурите на Държавния архив.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...