Начало / Общество / Предложение за недопускане на бежанци в община Плевен влиза днес в постоянна комисия

Предложение за недопускане на бежанци в община Плевен влиза днес в постоянна комисия

Предложение за решение за недопускане заселване на бежанци и мигранти на територията на Община Плевен днес ще бъде разгледано в  ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност”. Комисията, с председател Петя Василева, се събира днес от 17 ч. Дневният ред на Комисията включва обсъждане на общо седем предложения.

Днес ще заседават още пет постоянни комисии.

В 13 часа се събира ПК „Обществен ред и сигурност”. Комисията ще обсъди предложението за приемане на нова структура на Администрацията на Община Плевен, и Бюджета на Общината за 2017 година и др.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 14 часа, за да разгледа три предложения, които ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски ще заседава от 15 ч. Проектът за дневен ред е от 8 точки. Комисията ще обсъди предложението за отпускане на 25 000 лв. за осъществяване на проекта „Стратегия за развитието на профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания в детско юношеска възраст в „МЦРСМ І-Плевен”, ще разгледа и искане от Сдружение „Диабет” – Плевен относно субсидия от бюджет 2017 г. на Община Плевен за реализация на програмата на Сдружението.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски ще заседава от 16 часа по 12 точки. Част от дневния ред са отчетът за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за 2016 г. и програмата за управление на същата за 2017-а, предложения за прекратяване на съсобственост и за отдаване под наем на терени публична общинска собственост, др.

В 18 часа на заседание се събира ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова. Дневният ред на Комисията е от 10 предложения – за предоставяне на допълнителни средства за ОУ „Васил Левски” – Плевен, преписка от Управителния съвет на ”Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” за подпомагане с 12 000 лв., предложение от настоятелството на НЧ”Съгласие – 1869” – Плевен, др.

Заседанието на Общинския съвет в Плевен ще е на 26 януари от 9 часа в зала „Гена Димитрова”.

Прочетете също:

Гледат мярката за неотклонение на заподозрените за убийството в Кнежа

Съдът в Плевен днес разглежда мерките за неотклонение на двамата обвиняеми от Бяла Слатина, заподозрени ...