Начало / Общество / Предлагат разкриване на Домашен социален патронаж и в село Мечка

Предлагат разкриване на Домашен социален патронаж и в село Мечка

Предложение за намаляване капацитета на Домашния социален патронаж в с. Коиловци и разкриване на такава дейност на територията и на с. Мечка, влиза за обсъждане в Общинския съвет на Плевен. Предложението ще бъде разгледано първо на заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика“ следващата седмица, гласи резолюцията на председателя на местния парламент Мартин Митев.

С решение от март тази година Общински съвет – Плевен, увеличи капацитета на социалната услуга в Коиловци от 40 на 100 ползватели, като съответно бе увеличена и числеността на персонала с 2,5 щ.бройки. До момента услугата не е ползвана от жители на с. Мечка, каквато на практика бе целта на приетото решение, по тази причина на предвидените нови щатни бройки няма и назначен персонал, става ясно от текста на предложението.

В същото време в с. Мечка съществува обект с валидно издадено от Областната дирекция по безопасност на храните удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене на хранителен блок с кетъринг на социално заведение. Капацитетът му е за 50 души и отговаря на нуждите на желаещите в населеното място да ползват „Домашен социален патронаж“. В писмо от Кирил Кирилов – кмет на с. Мечка, до кмета на Община Плевен е приложен и списък на 42-ма кандидат-ползватели на социалната услуга в населеното място.

Във връзка с посочените обстоятелства предложението до Общинския съвет е да измени решението си от март тази година в частта капацитет и численост на персонала на „Домашен социален патронаж“ – с. Коиловци, и разкриване на нова дейност „Домашен социален патронаж“ в с. Мечка. Така ще бъде дадена възможност на лица от социално уязвими групи в Мечка – пенсионери, самотно живеещи, лица с намалена работоспособност над 75%, да получават готова храна по домовете си.

Ако предложението получи подкрепата и на заседание на Общинския съвет, промяната ще влезе в сила от 1 септември тази година.

От услугите на Домашния социален патронаж на територията на община Плевен през 2019 г. са се възползвали жители на пет населени места – това са градовете Плевен и Славяново, и селата Бохот, Коиловци и Пелишат, е записано в отчета за изпълнение на общинския План за развитие на социалните услуги за периода. За Плевен потребителите на тази услуга средно на месец са били 379 души, за гр. Славяново – 40, в Бохот – 25, в с. Коиловци – 41, в Пелишат – 20 възрастни и стари хора.  

 

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...