Акценти
Начало / Общество / Предлагат Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и създаването на нови работни места

Предлагат Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и създаването на нови работни места

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен и издаване на сертификати клас В внася като предложение председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев. Основните цели на новия нормативен акт са повишаване конкурентоспособността на икономиката на Община Плевен, подобряване на инвестиционния климат и създаване на нови и високопроизводителни работни места, посочва в предложението си вносителят.

Насърчаването на инвестициите по реда на предложената Наредба ще става основно чрез административно обслужване в съкратени срокове, индивидуално административно обслужване и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост.

От днес предложението за новия нормативен акт е публикувано и на страницата на местния парламент /раздел „Проекти на документи“/, съобщават от пресцентъра на ОбС – Плевен.

По реда на предложената Наредба ще се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Община Плевен. Инвестициите трябва да отговарят на няколко условия. На първо място да са свързани със създаването на ново предприятие или с разширяването на съществуващо, с разнообразяване на производството или със съществена промяна в цялостния производствен процес. Инвестиционният проект трябва да води и до нетно увеличение на броя на служителите в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца. И още – създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от 3 години в случай на малки и средни предприятия.

За издаване на сертификат за инвестиция клас В, инвеститорът ще подава заявление до кмета на Община Плевен по образец, в което ще посочва мерките за насърчаване на инвестициите, които желае да ползва. След оценка на документите и изготвяне на становище, предложението ще се внася до Общинския съвет. Местният парламент от своя страна е този, който ще решава за издаване на съответния сертификат или за отказ в случаите, регламентирани в документа.

Предвижда се всички издадени сертификати да се вписват в електронна база данни.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...