Начало / Общество / Пращат четирима в Габрово за обмяна на опит за благоустройствената програма

Пращат четирима в Габрово за обмяна на опит за благоустройствената програма

Финансист, еколог, техническо лице и юрист от общинската администрация в Плевен ще бъдат командировани до Габрово, за да черпят добри практики за прилагане на благоустройствената програма там. Това реши на първото си заседание вчера Комисията по изпълнение на Програма ГИ – граждански инициативи „Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година“. До това решение се стигна, след заформилия се дебат между представителите на Общината и общинските съветници, които можеха  да доведат до блокиране дейността на комисията. По внесените за обсъждане 19 предложения представителите на Общината имаха сериозни възражения, като се позоваваха на наредби и закони. В други общини тази програма вече успешно работи и по нея са усвоени милиони левове, затова е по-добре да почерпим ноу-хау от тях, предложи Паулина Кирова, началник отдел „Местно самоуправление” в Община Плевен и участниците в заседанието приеха идеята й, като предпочетоха Габрово като по-близка дестинация  пред  другата възможност – Добрич.

В дневния ред на заседанието на комисията, председателствана от проф. Константин Мутафчиев, беше предвидено гласуване на процедурата за одобряване на проекти по  програмата в раздел за граждански инициативи. Съществен момент в процедурата е, че на всяка сесия комисията разглежда постъпилите предложения на два етапа – на първия етап се обсъжда допустимостта на предложенията в съответствие с изискванията на програмата, а на втория етап се обсъждат подробно проектите и се взема окончателното решение за одобряване или неодобряване .

Именно на базата на тази процедура в крайна сметка всичките внесени предложения бяха гласувани като допустими и преминаха за втори етап на обсъждане. Сред внесените предложения  девет са от жители на Брестовец, две от Плевен  и допълнително бяха внесени още осем предложени –  пет за село Ясен и три – за Опанец. Основна част от предложенията се отнасят до обновяване на алеи, поставяне на пейки, боядисване на кошчета, засаждане на дървета и храсти, подмяна на тротоарни плочки, ремонтиране на детски площадки. От Ясен е и предложението за възстановяване на тревната настилка на селския стадион  и ремонт на съблекалнята там.

Колко от тези предложения ще преминат през ситото на компетентните общински служби, ще стане ясно на следващото заседание на комисията, което беше решено да е на 10 септември. Очакванията са, след  ноу-хау-то на Габрово, голяма част от възраженията на представителите на Общината да отпаднат.

Нека не забравяме, че това е една много добра идея и да направим така, че хората да ни повярват, че работим за тях, призова в края на срещата общинският съветник Христомир Христов.

Ще припомним, че според утвърдения текст на програмата могат да се изпълняват дейности, за които не се изисква изготвянето на инвестиционен проект и разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията. Такива са ремонт и поддържане на съществуващи детски площадки и оборудването им, поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи, подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, поддръжка, възстановяване и изпълнение на пешеходни пътеки и алеи, изграждане на подходи към съществуващи имоти, както и възстановяване на указателни табели и други елементи от градския дизайн. Също така, тук са включени обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна – изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки, дейности по озеленяване – засаждане на дървесна и храстова растителност, изпълнение на отводнителни канавки и линейни оттоци за отвеждане на повърхностни води и други благоустройствени мероприятия.
По „Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година“ могат да кандидатстват физически и юридически лица, упражняващи своята дейност на територията на общината, местни общности, сдружения на етажна собственост или отделни граждани, а също така и неправителствени организации.

Прочетете също:

Съветниците се събират извънредно на 7 декември

Общински съвет – Плевен се събира извънредно за заседание на 7 декември, съобщиха от пресслужбата ...