Начало / Общество / По предварителен дневен ред от 37 точки заседават днес старейшините

По предварителен дневен ред от 37 точки заседават днес старейшините

С предварителен дневен ред от 37 точки ще е днешното заседание на Общински съвет – Плевен. То ще се проведе от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

Сред първите предложения в дневния ред е това за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен и издаване на сертификати клас В. Следващите предложения са за приемане на наредби за изменение на: Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в Община Плевен, Наредба №14 за търговската дейност на територията на Община Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Отново в дневния ред влиза предложение относно освобождаване от длъжност управителя на „Инжстрой” ЕООД и избиране на управител на дружеството.

Сред по-важните точки са и предложение относно избор на представител на Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000” АД, внесено от Мартин Митев и предложение относно приемане на отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2015 г.
Съветниците ще трябва да вземат решение и за предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „БАЛИЗ” върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул.”Христо Ботев”№48.

Под точка 22 влиза предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на Градска градина за разполагане на преместваеми обекти.
Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с партньорски проект „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. пък е следващата точка в дневния ред.

На сесията ще се вземе решение и относно предложение за промяна статута и финансирането на Професионална гимназия „Захарий Зограф”, Професионална гимназия по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски”, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ и Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии по смисъла на чл.10 , ал.6 от Закона за народната просвета от учебната 2016/2017 г..

Като точка 30 в дневния ред е предложението от Католическата Енория „Дева Мария от Фатима” за поставяне на монументално-декоративан елемент – кръст пред католически храм „Дева Мария от Фатима”, гр. Плевен.

Последна точка в предварителния дневен ред на предстоящото заседание е докладна записка относно декларация за арменския геноцид. Неин вносител е общинският съветник Николай Маринов.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...