Начало / Общество / По предварителен дневен ред от 24 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен

По предварителен дневен ред от 24 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен

Днес по предварителен дневен ред от 24 точки заседава Общинският съвет на Плевен. Сесията е от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“. Акцент на заседанието са седем предложения, касаещи приемане на 2 нови – Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен, и промени в 6 от действащите общински наредби – Наредба №6, Наредба №23, Наредба №7, Наредба №15 Наредба № 1 и Наредба №3.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен. Промените касаят Наредба № 6 за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен и Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен.

Съветниците ще обсъждат предложение и за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Целта на предложените промени е подобряване организирането и контрола на стопанисване на общинската собственост.

Предстои дебат и по Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината.

Местният парламент предстои да гласува и предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общинския съвет за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

Точка пет в предварителния дневен ред е предложение за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Предложените нови наредби

Първото предложение е за Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. В проекта са посочени основните изисквания и критерии за финансиране на спортните клубове на територията на Общината, както и редът за отпускане и контролът върху разпределените финансови средства. Причини, които налагат приемането на Наредбата, са дългогодишни спорове между спортните клубове и организации за начина на финансиране и разпределението на средствата; създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Плевен; предотвратяване на злоупотреби и постигане на максимална прозрачност при изразходване на средствата.

Второто предложение за нов нормативен акт е за Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен. Мотивите за приемане на настоящата наредба са липсата на подзаконова уредба, уреждаща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.

На предстоящата сесия Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение за преместване на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни с увреждания от имот на ул.”Цар Самуил” №55 в жк „Сторгозия“, в сградата на дом „Детелина”.

Прочетете също:

Онлайн МГ „Гео Милев“ отбелязва днес патронния си празник

Математическата гимназия в Плевен днес има патронен празник. 15 януари е рождената дата на нейния ...