Начало / Общество / По важни точки днес и утре ще заседават постоянните комисии към Общински съвет – Плевен

По важни точки днес и утре ще заседават постоянните комисии към Общински съвет – Плевен

 Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания на днес и утре.

Част от дневния ред на всички комисии е разглеждане на предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година.

Днес от 14 часа в Актовата зала на Община Плевен ще заседава ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов. Комисията ще обсъжда 7 предложения. Част от дневния й ред са предложение за актуализиране на сборния бюджет на Община Плевен за настоящата  година, предложения за ползване на финансови средства за управление на отпадъците и др.

От 15 часа отново в Актовата зала ще заседава ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски. Проектът за дневен ред е от 5 точки.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 17,50 ч. в Заседателна зала на Община Плевен. Комисията ще разгледа молба от АКСК „Плевен Рейсинг Тим” за коригиране на наема на ползвания от клуба общински имот.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година, за откриване на полудневна подготвителна група в детска градина „Биляна” – с.Буковлък, за сформиране на паралелки в СУ ”Пейо Яворов” – Плевен, за учебната 2016/2017 година с брой ученици под минималния норматив, др.

 ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира в 17,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 16 точки.

Днес от 15,30ч. в Актовата зала на Община Плевен ще заседава и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен.

27 септември (вторник)

ПК “Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията е от 4 предложения. На заседанието ще бъде представена информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия за периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2016 г. Комисията ще се запознае и със становище на отдел ПНО във връзка с предложение на кмета на с.Буковлък за промени на Наредба №1 на Общинския съвет Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

 ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в стая. Проектът за дневен ред е от 11 предложения. Комисията ще обсъжда предложения за ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, ще разгледа и предложения за проекти за ПУП, и др.

 ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Актовата зала по 11 точки. Комисията ще се запознае с предложение за удължаване срока на договор за безвъзмездно управление между Община Плевен и Министерство на вътрешните работи за нуждите на Зонално жандармерийско управление, предложение за закупуване на сграда, построена в общински имот по плана на с.Опанец. Част от дневния ред е и предложение от кмета на кметство Върбица за асфалтиране на пешеходна алея в селото.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 17,00  ч. в Заседателната зала.

ПК “Стопанска политика и транспорт” заседава от 17.30  ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 4 точки.

Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на Общински съвет – Плевен.

Прочетете също:

Отново почистват гробищните паркове в Плевен

Трето за годината косене на тревата в гробищните паркове  ще бъде възложено от Община Плевен, ...