Начало / Общество / Пожарникари напомнят изискванията за безопасно отопление

Пожарникари напомнят изискванията за безопасно отопление

С понижението на температурите започна използването на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди в помещенията, което доведе до възникването и на първите пожари в жилища на територията на област Плевен. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен загубата на дом, имущество и ценности, води и до застрашаване на човешкия живот.
Поради това напомняме изискванията за безопасно отопление:
– Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали
– Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар
– Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено
– Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове
– Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им
– Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях
– При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина
– При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух
– Газови отоплителни уреди работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан да не се разполагат и използват в помещения, пода на които е разположен под нивото на прилежащия терен
– След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват
– Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди
– Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
– Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали
– По въпроси, касаещи пожарната безопасност, да се  търсят служителите от съответната Районна служба ПБЗН. При пожар се съобщава по най-бързия начин на телефон 112
Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате. Бъдете отговорни към себе си, към близиките и домовете си, призовават от РСПБЗН.

Прочетете също:

Образователни игри и творчески занимания за децата в РИМ – Плевен

 Регионален исторически музей – Плевен  и тази година ще организира  инициативата „Лято в музея”, която ...