Начало / Икономика / Плевен ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци  

Плевен ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци  

Общинският съвет на Плевен даде съгласието си Община Плевен да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите. Средствата са необходими за дейностите по проекта за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на общината.

Със заповед от 29.09.2016 г. на РИОСВ – Плевен експлоатацията на общинското депо е преустановена и е разпоредено да се предприемат мерки за неговата рекултивация. Стойността на проекта е 10 493 120, 32 лв. без ДДС или 12 591 744, 38 лв. с ДДС. За финансиране на дейностите, свързани с изпълнението на дадените разпореждания, Плевен кандидатства пред ПУДООС, като съгласно изискванията на Предприятието към заявлението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ всеки кандидат трябва да предостави и съответното решение на Общинския съвет.

Стойността на заявената от Плевен безвъзмездна помощ от ПУДООС е 9 731 744, 38 лв. с ДДС. Разликата до общата стойност на проекта ще бъде собствено участие на Общината, която ще бъде осигурена от платени отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер на 473 267, 14 лв. и безлихвен заем от Министерство на финансите /Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, в размер на 2 386 732,86 лв.

С приетото решение, Общинският съвет на Плевен възложи на кмета на Общината да подготви, подпише и представи всички необходими документи, след одобрение на проектното предложение, необходими за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Дадено бе и съгласие Община Плевен да кандидатства за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.

Прочетете също:

Антоанета Воденичарова със златно отличие от Министерството на културата

Дългогодишната преподавателка по пиано в НУИ „Панайот Пипков” – Плевен, Антоанета Воденичарова е удостоена с ...