Начало / Здравеопазване / Плевен сред градовете с най-добра осигуреност с болнични легла

Плевен сред градовете с най-добра осигуреност с болнични легла

2 199 са болничните легла в заведенията за болнична помощ в област Плевен според данните на Териториалното статистическо бюро към НСИ. Те са разпределени в 13 заведения за болнична помощ, като 98.4% от легловия фонд е съсредоточен в многопрофилните болници. В област Плевен те са 12 с общо 2 163 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

В сравнение с 2016 г. легловият фонд на болниците се увеличава със 17.9% за сметка на увеличения брой легла в многопрофилните болници.

В областта има една специализирана болница с 36 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението. Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), Смолян (955.4) и Плевен (900.5), а най-ниски са в областите Ямбол (361.1) и Видин (385.4).

В края на 2017 г. заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2016 г. броят на тези заведенията намалява с три, а броят на леглата в тях се увеличават с 25.6%.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 22 с 23 легла. Диагностично-консултативните центрове са 7 с 26 легла.

В края на годината в областта функционират 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. броят на тези заведения е 7 с 232 легла.

Най-многобройни сред другите лечебни и здравни заведения в област Плевен са хосписите – 3 заведения със 102 легла.

Прочетете също:

От АБВ алармират областния на Плевен за липсата на осветление в „Кайлъка”

Писмо до областния управител на Плевен ще внесат от ПП АБВ – Плевен, с което ...