Начало / Икономика / Плевенските екоинспектори провериха 89 обекта през октомври

Плевенските екоинспектори провериха 89 обекта през октомври

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Плевен са извършили през октомври 89 проверки – 51 планови на 89 обекта и 38 извънредни. Дадени са 21 предписания.

За констатирани административни нарушения са съставени два акта и са издадени три наказателни постановления. През отчетния период събраните суми по издадени наказателни постановления са в размер на 1700 лв. от две физически лица и суми от наложените санкции  в размер на 1570 лв. Събраните суми от юридическо лице от НАП  са 32 201 лв.

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 5 сигнала и 3 жалби. За всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са неоснователни, два са препратени по компетентност, по един предстои проверка.

Издадени са едно Становище по ЕО, 5 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, едно Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 120 преценки по Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

През октомври в РИОСВ – Плевен са постъпили 84 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

 

Прочетете също:

55-годишен е задържан вчера за управление на автомобил в нетрезво състояние

Около 17:20 часа в град Червен бряг на кръстовище, образувано от булевард „Христо Ботев“ и ...