Начало / Общество / Платеното паркиране чрез мобилно приложение се регламентира с промени в общинска наредба

Платеното паркиране чрез мобилно приложение се регламентира с промени в общинска наредба

Предложение за изменения и допълнения на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община Плевен, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общинския съвет на Плевен този месец. Съгласно резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев, предложението ще бъде разгледано в две от постоянните комисии – по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и в комисията по „Стопанска политика и транспорт“.

„В предложението са посочени няколко мотива, които налагат промените и първият от тях е синхронизиране на текстове в Наредбата с променящите се обществени отношения“, информира Мартин Митев. Друга причина е необходимост от прилагане и съответно нормативно регламентиране на нов технически способ за заплащане на услугата за платено паркиране – чрез мобилно приложение. В тази връзка предложената промяна е допълване на нормативния акт с нова точка, която да гласи: „При паркиране водачът е длъжен да заплати за услугата „Платено паркиране“, чрез действащото мобилно приложение. Заплащането се извършва веднага след заемане на мястото за паркиране и преди напускане на автомобила. Водачът е длъжен да изчака получаване на потвърждение за приетото заплащане.“

„Необходимо е и прецизиране на текстове относно режима на паркиране на ППС на територията на общината. Предложените промени в тази връзка са изрично посочване на начина за поставяне на документа, позволяващ паркиране – талон, фискален касов бон или карта, така че да е ясно видим отвън. Промени се предлагат и в текстовете, регламентиращи платеното паркиране за служебни нужди и по-конкретно този режим да може да се прилага и за еднолични търговски дружества, чийто капитал е общинска собственост. Въвежда се и допълнителна регламентация на реда за паркиране на ППС на хора с трайни увреждания“, поясни още Мартин Митев. Той информира също, че така предложените промени в Наредба №3 са инициирани от директора на Центъра за градска мобилност и имат изцяло практическа насоченост. С тях се цели улесняване на гражданите при ползване на заложените услуги, както и оптимизиране на работата на служителите.

Пълният текст на предложението е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Плевен и на страницата на Общински съвет – Плевен в материалите за заседания за м. юли. Крайното решение ще бъде взето на сесия от Общинския съвет.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...