Акценти
Начало / Здравеопазване / От 16 ноември влизат в сила нови условия за отпускане на лекарства по Здравна каса в условия на извънредна епидемична обстановка

От 16 ноември влизат в сила нови условия за отпускане на лекарства по Здравна каса в условия на извънредна епидемична обстановка

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка, считано от 16 ноември /понеделник/ Националната здравноосигурителна каса определя условия и ред за отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на пациенти с хронични заболявания, на които е издадена „Рецептурна книжка на хронично болния“, както и ред за служебно удължаване срока на валидност на издадените и утвърдени протоколи за скъпоструващо лечение.

 Извънредният начин за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК се прилага само, когато пациентът няма издадена рецепта, или когато издадената рецепта е с изтекъл срок на валидност. Когато лицето има издадена рецептурна бланка и тя е все още валидна, тя се представя в аптеката, работеща по договор с РЗОК. В случай на валидна рецепта, същата може да бъде изпълнена във всяка аптека на територията на страната по обичайния установен ред.

 1. Отпускане на лекарства за домашно лечение на пациенти с хронични заболявания, които имат валидна „Рецептурна книжка на хронично болния“.

Считано от 16 ноември, с цел облекчаване достъпа до лекарствена терапия на лицата с хронични заболявания, в условията на извънредна епидемична обстановка и до нейното официално отменяне се въвежда следната възможност за получаване на лекарства:

 • Извънреден начин за получаване на лекарства без представяне на рецепта, само с валидна „Рецептурна книжка на хронично болния“

Всяка аптека, която работи по договор с РЗОК, при представяне от пациента /или от друго лице, приносител на документа/ само на „Рецептурна книжка на хронично болния“ без представяне на рецепта, следва да отпуска същите лекарствените продукти, /същият НЗОК код, доза и терапевтична схема/ съобразно последно вписаните в рецептурната книжка. Аптеката, отпускаща лекарствата по този извънреден ред, следва да е същата, отпуснала последно лекарствените продукти /видно от печата в рецептурната книжка/.При невъзможност отпускането да се извърши от същата аптека, пациентът следва да се обърне към лекар за издаване на нова рецепта.

 • Извънреден начин за получаване на лекарства за домашно лечение, които се предписват с протокол и рецепта, но пациента няма издадена рецептурна бланка от лекар, поради причини свързани с епидемичната обстановка.

При наличие на валиден протокол, пациентът или друг приносител, представя в аптеката валидна рецептурна книжка и валиден протокол, и аптеката отпуска същите лекарствени продукти /същия НЗОК код на лекарствения продукт, същата доза и терапевтична схема/, съгласно последно вписаните в рецептурната книжка. Аптеката, отпускаща лекарствата по този извънреден ред, следва да е същата, отпуснала последно лекарствените продукти /видно от печата в рецептурната книжка/.При невъзможност отпускането да се извърши от същата аптека, пациентът следва да се обърне към лекар за издаване на нова рецепта.

Извънредният начин за отпускане на лекарствени продукти без рецепта се прилага в случаите, когато не се налага промяна в терапията на лицата!

 • При новоиздаден протокол, който е заверен в РЗОК и предстои отпускане на лекарства за първи път, пациентът следва да се обърне към личния си лекар за издаване на рецерта по протокола.
 • Тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар се отпускат по установения до момента ред без промяна.
 1. Служебно удължаване на срока на валидност на вече издадени и заверени протоколи, чийто срок на валидност изтича след 16 ноември 2020 г.

Служебното удължаване на срок на валидност на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се отнася за всички протоколи, чийто срок изтича след 16 ноември 2020г. до прекратяване на извънредната епидемична обстановка. Хартиените носители на тези протоколи не се презаверяват в РЗОК. Пациентите не следва да посещават РЗОК-Плевен за извършване на презаверка на протоколи, които се удържават служебно в информационната система на НЗОК и нямат промяна в назначената терапия.

За протоколи, чийто срок е изтекъл до 16 ноември 2020 г. не се прилага служебно удължаване на валидността им. За тези случаи пациентите следва да подготвят  документация по издаване на нов протокол за продължаване на терапията по общия ред действащ до 16 ноември. Не се удължава служебно срокът на протоколите, с които са предписани лекарствени продукти за следните заболявания:

 • Хроничен вирусен хепатит С;
 • Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ;
 • Бронхопулмонална дисплазия 

Отпускането на лекарствени продукти по така удължените протоколи се извършва  без представяне на  рецепта, САМО в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта ( видно от печата в рецептурната книжка ). Отпускането се извършва на базата на последната изпълнена рецепта по протокола и на базата на вписаните за това данни в рецептурната книжка.

 1. Заверка на нови рецептурни книжки или вписване на нови диагнози в рецептурни книжки.

Пациентите с новоиздадена рецептурна книжка или с нова диагноза /терапия/ посещават личния си лекар за попълване на данни, относно диагноза и лекарствени продукти. Така попълнената рецептурна книжка НЕ СЕ представя за заверка в РЗОК-Плевен. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни от ОПЛ.

 1. При изчерпана рецептурна книжка

За пациентите, чиито рецептурни книжки са запълнени/изчерпани се разрешава допълване на страници. Страниците се разпечатват от магистър-фармацевта в аптеката и се добавят към рецептурната книжка. В този случай не е необходимо пациента да посети общопрактикуващия си лекар за разпечатка на страници от медицинския софтуер на лекарите.

Посочените условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите  за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти са изготвени от НЗОК, доведени са до знанието на всички изпълнители на медицинска помощ и аптеки с писмо на РЗОК-Плевен.

Напомняме, че спазването им значително би облекчило достъпа на хронично болните пациенти до лекарствени продукти заплащани от НЗОК, предвид спецификата на настоящата ситуация!

Телефони за контакт с РЗОК-Плевен: 064/88-25-23 и 064/88-25-11

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...