Акценти
Начало / Икономика / От РИОСВ – Плевен извършили 113 проверки през август

От РИОСВ – Плевен извършили 113 проверки през август

Експертите от РИОСВ-Плевен извършиха през август 113 проверки на 110 обекта, 52 са извънредни. В рамките на контрола са издадени 63 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. От проверките, шест са комплексни по повече от един компонент или фактор на околната среда.

За административни нарушения са съставени два акта. Издадени са две наказателни постановления. В сила са  влезли четири наказателни постановления. Издадено е едно за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.

През периода събраните суми по издадени наказателни постановления са 850 лв. от едно физическо и едно юридическо лице. Общо по текущи санкции са събрани 7743лв.

 През август са постъпили 8 сигнала и една жалба, по които са предприети  действия. След проверка е установено, че три от сигналите са основателни, два – неоснователни, един е препратен по компетентност и по два предстои проверка.

В Спасителния център за диви животни –  Стара Загора са изпратени един  щъркел,  чухал  и обикновен мишелов. За лечение във ветеринарна клиника в София е изпратен екземпляр от вида Черен бързолет.

Издадени са 7 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. Постановени са 33 Решения по Наредба за оценка за съвместимост. Издадени са 130 преценки по Наредбата за ОС.

През август в РИОСВ – Плевен са постъпили 115 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Издадени са 5 документа по реда на Закона за управление на отпадъците. Извършена е класификация на 16 отпадъка на 8 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 159 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 29 отчетни книги по отпадъците на 11 оператора.

Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на околната среда.

 

Прочетете също:

Силно корозирала мина откриха в района на жп гара Ясен

На 28 май 2020 година около 20:55 часа в полицията е получен сигнал, че в ...