Начало / Икономика / От РИОСВ напомнят: До края на март е срокът за представяне на информация за консумацията на органични разтворители

От РИОСВ напомнят: До края на март е срокът за представяне на информация за консумацията на органични разтворители

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органични разтворители  и/или смеси, съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.).

Операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, в срок до 31.03.2020г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2019г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на адрес: http://riew-pleven.eu/doc/FORM/air/INFO_Consum_VOC_2018.doc

Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност, определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7, операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок – до 31.03.2020г.

Дейностите, попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са: нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др; импрегниране , ламиниране, слепване; почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС; производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.; дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.

Прочетете също:

Тази вечер в Плевен е официалният старт на националния поход „По стъпките на Левски”

Тази вечер, от 18.30 часа, пред паметника на Васил Левски в Плевен ще бъде даден ...