Акценти
Начало / Образование / От ОУ „Д-р Петър Берон“ с искане за саниране на училищната сграда

От ОУ „Д-р Петър Берон“ с искане за саниране на училищната сграда

С докладна записка до Общински съвет – Плевен, училищното настоятелство на плевенското ОУ „Д-р Петър Берон“ информира за възможности училището да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на финансова помощ за саниране на сградния фонд на учебното заведение. Искането е съответно за даване на съгласие от страна на местния парламент, в зависимост от мярката за енергийна ефективност /самостоятелно и/или с община Плевен/, училището да получи право да кандидатства за финансиране и/или субсидиране на енергоспестяващи мерки на сградния си фонд.

„Във връзка със спешната необходимост от саниране на сградния фонд на ОУ „Д-р Петър Берон“ от една страна, и от друга –  задължението ни като отговорни лица относно изпълнение на нормативната база за енергийна ефективност, а именно Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, чл.38 /Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране/, предприехме следните мерки:

Директорът на училището възложи и е изготвен доклад за енергийна ефективност от сертифицирана фирма, съгласно изискванията на ЗЕЕ. Направихме проучване и  за възможностите за финансиране/ субсидиране на мерките за енергийна ефективност, описани в Доклада за енергийна ефективност“, се казва в докладната, подписана от училищното настоятелство. В нея са посочени и възможностите за финансиране – първата от фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, и втората – от Норвежката програма за периода 2014-2020 г. /в предварителния вариант/.

Преписката от ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен, предстои да бъде разгледана през април в заседания на две от постоянните комисии – ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“.

 

ОбС – Плевен

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...