Начало / Общество / От ОДМВР – Плевен са образували четири досъдебни производства за нарушаване на домашната карантина

От ОДМВР – Плевен са образували четири досъдебни производства за нарушаване на домашната карантина

ОД на МВР – Плевен призовава жителите на областта, които се завръщат от чужбина, строго да спазват задължителна домашна карантина за срок от 14 дни. Мярката е издадена против разпространяването на заразна болест по хората – т.6 от Заповед на министъра на здравеопазването на Република България, свързана с предотвратяването и разпространението на вируса „Covid-19“ на територията на страната.

От МВР напомнят на гражданите, че с направени изменения от Народното събрание в Наказателния кодекс са предвидени по-тежки санкции за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването на заразителна болест по хората по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Апелът на ОД МВР – Плевен към завръщащите се в областта от чужбина е да не нарушават карантината, за да не попадат под наказателно преследване. За всички установени случаи се образуват досъдебни производство за престъпление по чл.355, ал.2, приложение 3 във връзка с ал.1 от НК.
За периода от 18 март до 22 март служители от ОДМВР – Плевен са образували четири досъдебни производства за нарушаване на този режим. Материалите са докладвани в Районната прокуратура. Работата продължават разследващи полицаи и екипи на съответните районни управления към ОДМВР – Плевен.
Припомняме, че вече е разпространена бланка – декларация (виж по долу), която ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове. Контролно-пропускателните пунктове бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 година. Достатъчно в момента е да бъде посочен адресът, на който хората живеят, не е необходимо да ходят до общините и да си променят адресните регистрации. Декларацията е достъпна чрез сайта на МВР. Мярката важи на този етап за областните центрове.
Апелираме възрастните хора да спазват въведените изисквания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ………………………………… на ..……………..год., с постоянен адрес гр./с.…………………………………………………област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и

настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………………………област …………………………,

(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или

бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. ………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с.……………………………………………… област …………………………………….…., бул./ул. ……………………………………….№………………………………………………

3. Работя в/за …………………………………………….…………………………………………………………….,

(наименование на юридическото или физичическото лице, за което деклараторът работи)

ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: ……………………………………………………………………………………..

(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)

ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………….

(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)

5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .……………………………………………………………………………………………

(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването – здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. настоящия или постоянен адрес или други причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Дата на деклариране:……

ДЕКЛАРАТОР: (……………………………………………………………………….)

подпис на декларатора обствено, бащино и фамилно име

 

Прочетете също:

Бислимов: Излизаме срещу Лудогорец ІІ с амбиция за победа

Утре /6 август/ ОФК Спартак (Плевен) играе в Разград срещу втория отбор на Лудогорец. Двубоят ...