Акценти
Начало / Общество / От днес се приемат заявления за отпускане на средства, за подобряване на всички видове инфрастуктура

От днес се приемат заявления за отпускане на средства, за подобряване на всички видове инфрастуктура

От днес в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони. Приемът ще продължи до 3 октомври, информират от Областен информационен център – Плевен.

Общият бюджет за този прием по подмярка 7.2 е в размер на 341 млн. евро. Финансова помощ по подмярката в размер на 150 млн. евро е осигурена за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръжения. В този бюджет са предвидени 50 млн. евро за ремонт на нови и съществуващи улици и прилежащите им съоръжения, както и 85 млн. евро – за изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2 000 еквивалент жители, попадащи в селските райони.

  В бюджета се предвижда кандидатите да получат финансова помощ от общо 40 млн. евро за общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони – 15 млн. евро са за детски градини и 25 млн. евро – за основни или средни училища, финансирани от бюджета на общината. 10 млн. евро е финансирането на изграждане, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот в населените мяста в селските райони. За изграждане и реновиране на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, финансовата помощ е 6 млн. евро.

 

Прочетете също:

Мeдицински университет – Плевен е отличен с награда за внедрени иновативни технологии за 2021 година

Годишното отличие за внедрени иновативни технологии за 2021 година бе присъдено на проф. д-р Добромир ...