Начало / Здравеопазване / От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба хартиената рецептурна книжка.  Преустановява се заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК! Личните лекари и лекарите специалисти вече имат подсигурена възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги: регистриране на нова електронна рецептурна книжка в Интегрираната информационна система на НЗОК; промяна на диагнози в електронната рецептурна книжка, в Интегрираната информационна система на НЗОК; проверка и преглед на информация за издадени и изпълнени рецепти на здравноосигурени лица.

От днес вече се преустановява вписване на данни в хартиена рецептурна книжка. Хартиена рецептурна книжка трябва да се представя от пациентите в аптека в следните случаи:

–        за всички хартиени рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г.. В този случай, в срока на валидност на тези хартиени рецепти, в аптеката се представя хартиената рецептурна книжка, в която се отразява информацията за отпуснатите лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

–  за всички издадени електронни рецепти, преди да бъде въведена електронната рецептурна книжка.

На всяко здравноосигурено лице, страдащо от хронично заболяване, включено в “Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се регистрира само една електронна рецептурна книжка и нейният номер повече не се променя.

Процесът на работа с електронна рецептурна книжка включва:

  • издаване от общопрактикуващият лекар (негов заместник или нает лекар) на пациент от пациентската му листа, на нова ЕРК
  • регистриране на нови диагнози,
  • премахване на съществуващи диагнози в ЕРК.

Отпада необходимостта от вписването в електронната рецептурна книжка и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания /рецепти/ от лекари-общопрактикуващи и специалисти и аптеки.

Прочетете също:

Амфитеатър ще бъде изграден в Регионалния исторически музей в Плевен

Амфитеатър с 387 седящи места и места за хора с увреждания ще бъде изграден в ...