Начало / Икономика / Отчитат публично изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен

Отчитат публично изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен

Председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2018 година. Обсъждането ще се проведе на 13 август  /вторник/ от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Във връзка с предстоящото обсъждане всеки може да се запознае с отчета на интернет страницата на Община Плевен, категория „Дейности“ / „Финанси и икономика“ / „Отчети 2018“/ Отчет на Бюджет 2018 г.“ – https://pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/

Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 година е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на „Делегирани от държавата дейности“ са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на „Местни дейности“ и „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности“ – 34 899 990 лв. През отчетния период Сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства, и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет, обясни неговият председател Мартин митев. В резултат на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв.

Съгласно Закона за публичните финанси, след публичното обсъждане за изпълнението на общинския Бюджет 2018, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...